خانه اخبار ویژه تصاویر/ اسرائیل انتقال تانک و خودرو‌های زرهی به مرز غزه را افزایش داد