خانه اخبار ویژه تصاویر/ اسکان آوارگان فلسطینی در ساختمان آژانس امدادرسانی سازمان ملل