خانه اخبار ویژه تصاویر/ اشک‌ها و لبخندهای هواداران ایرانی مقابل ژاپن