خانه اخبار ویژه تصاویر/ اشک‌ها و لبخند‌ها در تودیع و معارفه معاون پارلمانی رئیس جمهور