خانه اخبار ویژه تصاویر/ افتتاحیه ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه برای پزشکیان