خانه اخبار ویژه تصاویر/ افتتاح بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان در امارات