خانه اخبار استانی تصاویر/ افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در بوشهر