خانه اخبار ویژه تصاویر/ افزایش بی‌خانمان‌ها در سانفرانسیسکو