خانه اخبار ویژه تصاویر/ اقامه نماز جمعه در میان ویرانه‌های مسجد غزه