خانه اخبار استانی تصاویر/ انتخابات 11 اسفند در شهر بوشهر