خانه اخبار ویژه تصاویر/ انتقال شیرهای سفید به باغ وحش ارم