خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ انسان‌ها ۹ هزار سال قبل در این غار «سبدبافی» می‌کردند