خانه اخبار ویژه تصاویر/ انفجار تروریستی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان