خانه اخبار ویژه تصاویر/ انفجار منزل ۲ طبقه در خیابان ری