خانه اخبار ویژه تصاویر/ اولین شورلت ایران که به بازار عرضه شد!