خانه اخبار ویژه تصاویر/ بادام زمینیِ «آستانه اشرفیه»