خانه اخبار ویژه تصاویر/ بارش اولین برف پاییزی در شهرستان اهر