خانه اخبار ویژه تصاویر/ بارش شدید باران و آبگرفتی در یزد