خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازدید رئیس جمهور کوبا از انستیتو پاستور ایران