خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازدید گردشگران از بزرگترین پل شیشه‌ای معلق ایران