خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازسازی صحنه قتل در منطقه‌ای خوش آب و هوا