خانه اخبار ویژه تصاویر/بازیگر «نون خ» خواست خوشتیپ باشد، اما نشد!