خانه اخبار ویژه تصاویر/ بحران زباله در جنگل‌های سراوان