خانه اخبار ویژه تصاویر/ برداشت آلو در «حیدره قاضی خان»