خانه اخبار ویژه تصاویر/ برداشت انگور در روستای «بیاره» شهرستان دنا