خانه اخبار استانی تصاویر/ برداشت خرما از نخلستان‌های آبپخش