خانه اخبار ویژه تصاویر/ برداشت گل محمدی در میمند فارس