خانه اخبار ویژه تصاویر/ برف و سرما در خط مقدم جنگ اوکراین