خانه اخبار ویژه تصاویر/ بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران، مهمان «مست عشق»!