خانه اخبار ویژه تصاویر/ بزرگترین پیچ و خم برفی جهان