خانه اخبار ویژه تصاویر/ خاموشی همزمان برج آزادی تهران و ایفل پاریس