خانه اخبار ویژه تصاویر/ بوسه سردار قاآنی به تابوت شهید سید رضی موسوی