خانه اخبار ویژه تصاویر/ تب داغ تبلیغات انتخابات در یزد