خانه اخبار استانی تصاویر/ تجمع اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بوشهر در دفاع از مردم فلسطین