خانه اخبار استانی تصاویر/ تجمع انتخاباتی هواداران سعید جلیلی در بوشهر