خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع بانوان محجبه در حمایت از عفاف و حجاب در تهران