خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع شبانه مردم اصفهان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان