خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع شبانه مقابل سفارت انگلیس در تهران