خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع طلاب حوزه علمیه مروی در حمایت از فلسطین