خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع مقابل سفارت انگلیس در تهران