خانه اخبار استانی تصاویر/ تجمع نمازگزاران جمعه بوشهر در محکومیت حادثه کرمان