خانه اخبار ویژه تصاویر/ تخم‌گذاری و جوجه‌آوری پرندگان در دریاچه ارومیه