خانه اخبار ویژه تصاویر/ تشییع مسیحیان کشته شده در حمله اسرائیل