خانه اخبار ویژه تصاویر/ تصادف مرگبار نیسان آبی با سمند