خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر تیپ و چهره «ابرا» سریال یاغی بعد از ۳ سال