خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر چهره بازیگران سریال «پزشک دهکده» بعد از ۳ دهه