خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر چهره بازیگر «خانه به دوش» بعد از ۲۰ سال