خانه اخبار ویژه تصاویر/ تماشاگران ایرانی در جام جهانی فوتبال ساحلی