خانه اخبار ویژه تصاویر/ تماشاگران ایرانی در شب پیروزی مقابل امارات