خانه اخبار ویژه تصاویر/ تماشای اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در اماکن عمومی